Stappenplan

Om een renovatie, verbouw of nieuwbouw gestructureerd te laten verlopen, hanteert

NAL-360 een 9-stappenplan.

De 9 stappen volgen elkaar op, maar u kunt zelf bepalen welke stappen u zelf

neemt en welke u door NAL-360 laat uitvoeren.